مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SSSS

مخفف عبارت SSSS

Staphylococcal Scalded Skin Syndrome
نشانگان پوست‌ریزی‌دهنده استافیلوکوکی...
TTP

مخفف عبارت TTP

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura
پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP)...
GMU

مخفف عبارت GMU

Gonabad Medical University
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
IDLE

مخفف عبارت IDLE

Integrated DeveLopment Environment
آی‌دی‌ال‌ای یک ویرایشگر کد (IDE) برای...
RHS

مخفف عبارت RHS

Ramsay Hunt Syndrome
سندرم رامسی هانت نوع دو نام بیماری است...
MNP

مخفف عبارت MNP

Mobile Number Portability
ترابردپذیری شماره تلفن همراه فرایندی...