مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GMU
مخفف عبارت GMU
Gonabad Medical University
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
IDLE
مخفف عبارت IDLE
Integrated DeveLopment Environment
آی‌دی‌ال‌ای یک ویرایشگر کد (IDE) برای...
RHS
مخفف عبارت RHS
Ramsay Hunt Syndrome
سندرم رامسی هانت نوع دو نام بیماری است...
MNP
مخفف عبارت MNP
Mobile Number Portability
ترابردپذیری شماره تلفن همراه فرایندی...
ارس
مخفف عبارت ارس
اپلیکیشن رمز ساز
در راستای افزایش امنیت سامانه‌های بانکی...
ACL
مخفف عبارت ACL
Anterior Cruciate Ligament
رباط صلیبی جلویی (ACL) یکی از رباط‌های...
SEID
مخفف عبارت SEID
Service Element Identification
کد مخصوص شناسایی برای سرویس تلفن همراه...
PPSSPP
مخفف عبارت PPSSPP
PlayStation Portable Simulator Suitable for Playing Portably
شبیه‌ساز پلی‌استیشن همراه مناسب برای...
ENB
مخفف عبارت ENB
Esthesio Neuro Blastoma
سرطان ای‌ان‌بی یا چنگار ای‌ان‌بی (به...
TBD
مخفف عبارت TBD
Tourism Business Division
فضامندي گردشگري در چارچوب محصول اجتماعي...