مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISOICO

Iran Shipbuilding And Offshore Industries Complex

مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران
با داشتن قـریب به 3‌ هـزار كیلومتر مرز آبی در كشور و با توجه به توسعه، بهرهبرداری، گسترش حمل و نقل مواد نفتی و افزایش تردد واحـدهای شنـاور در منطقه استـراتژیك خلیـج فـارس و دریـای عمان، شـركت مجتمـع كشتی‌‌سـازی و صنـایع فراساحل ایران (ایـزوایكو) در سال1352 با طراحی شركت آلمانی (بلوم اندفوس) به منظور جذب بخش بزرگی از بازار تعمیرات و ساخت شناور در 36 كیلومتری غرب بندرعباس تأسیس گردید.

در حال حاضر این مجموعه توانایی تعمیر و ساخت كشتی های باربری، فرآورده‌بر، كانتینربر، فله‌بر (پاناماكس و هندی ماكس) و همچنین بارج و دوبه در كلاسهای مختلف تا حداكثر 80.000 تن ظرفیت، همچنین (جاکت و سکوهای نفت و گاز ) را دارد.

اولین کشتی اقیانوس پیمای ساخت کشور که ظرفیت حمل 2200 کانتینر را داراست توسط متخصصین شـركت مجتمـع كشتی‌‌سـازی و صنـایع فراساحل ایران (ایـزوایكو) ساخته و تحویل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شده است.
ISOICO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود