مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LIBS

مخفف عبارت LIBS

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروشکست...
SDXC

مخفف عبارت SDXC

Secure Digital eXtended Capacity
SDHC و SDXC انواع مختلف SD هستند که بر...
DCO

مخفف عبارت DCO

Dynamic Creative Optimization
DCO این امکان را پدید می‌آورد تا چندین...
SMN

مخفف عبارت SMN

Survival of Motor Neuron
SMN که مخفف عبارت انگلیسی «بقای سلول...
CETV

مخفف عبارت CETV

Central European Media Enterprises
سی‌ای‌تی‌وی، (CETV) شرکت رسانه‌های...
TPS

مخفف عبارت TPS

Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیوتری...