مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NOS
مخفف عبارت NOS
New Orleans Saints
تیم فوتبال آمریکایی نیو اورلینز سینتز...
PCC
مخفف عبارت PCC
Palmer college of Chiropractic
کالج کایروپرکتیک پالمر (Palmer college...
EMU
مخفف عبارت EMU
Eastern Michigan University
دانشگاه میشیگان شرقی (EMU) تأسیس ۱۸۴۹،...
NACE
مخفف عبارت NACE
National Association of Corrosion Engineer
انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (NACE...
NRAO
مخفف عبارت NRAO
National Radio Astronomy Observatory
رصدخانه ملی رادیو اخترشناسی آمریکا یک...
LBL
مخفف عبارت LBL
Lawrence Berkeley National Laboratory
آزمایشگاه ملی لارنس برکلی مشهور به LBL...
NSCL
مخفف عبارت NSCL
National Superconducting Cyclotron Laboratory
آزمایشگاه ملی سیکلوترون ابررسانا مشهور...
ANL
مخفف عبارت ANL
Argonne National Laboratory
آزمایشگاه ملی آرگون‏ مشهور به (ANL) یک...
INL
مخفف عبارت INL
Idaho National Laboratory
آزمایشگاه ملی آیداهو مشهور به (INL) یک...
WFU
مخفف عبارت WFU
Wake Forest University
دانشگاه ویک فارست، تاسیس ۱۸۳۴، یکی از...
ASCE
مخفف عبارت ASCE
American Society of Civil Engineers
انجمن مهندسان عمران آمریکا انجمن تخصصی...
NIA
مخفف عبارت NIA
National Institute on Aging
وسسه ملی کهنسالی ایالات متحده آمریکا،...