مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HHMI

مخفف عبارت HHMI

Howard Hughes Medical Institute
موسسه پزشکی هاورد هیوز معروف به HHMI،...
GRE

مخفف عبارت GRE

Graduate Records Examination
آزمون جی آر ای یا همان GRE مخفف عبارت...