مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSB

مخفف عبارت MSB

Marigot Seaplane Base
فرودگاه سن مارتن، واقع در جزیره گوادلوپ...