مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NAT

مخفف عبارت NAT

Network Address Translation
تکنیکی برای استفاده ی چندین کاربر، از...
XP

مخفف عبارت XP

eXtreme Programming
برنامه‌سازی مفرط که به اختصار XP نیز...
SSTP

مخفف عبارت SSTP

Secure Socket Tunneling Protocol
SSTP یکی از روش های پیاده سازی VPN است...