مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ع

مخفف عبارت ع

علیه السلام
پسوند «علیه السلام» برای احترام به مقام...
MeSHs

مخفف عبارت MeSHs

Medical Subject Headings
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی مش‌ها مجموعه...
FODISK

مخفف عبارت FODISK

Film Optical Sensing Device For Input
دستگاه ورودی که توسط اداره آمار به‌کار...
FET

مخفف عبارت FET

Field Effect Transistor
وسیله نیمه‌هادی که به‌عنوان یک عنصر...
DDL

مخفف عبارت DDL

Data Definition Language
زبانی که توسط یک مدیر پایگاه داده برای...