مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ZFS

مخفف عبارت ZFS

Zettabyte File System
ZFS فایل‌ سیستمی است که اولین بار توسط...
ELO

مخفف عبارت ELO

Electric Light Orchestra
الکتریک لایت ارکسترا (ELO) که به اختصار...