مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRISSF

مخفف عبارت IRISSF

Iranian Shooting Sport Federation
فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران...
FUD

مخفف عبارت FUD

Fear, Uncertainty, Doubt
FUD نوعی فن تجاری به حساب می‌آید و در...
MDMA

مخفف عبارت MDMA

MethyleneDioxyMethAmphetamine
اِکستازی (MDMA) دارویی از گروه آمفتامین...
ESOL

مخفف عبارت ESOL

English for Speakers of Other Languages
آزمون ESOL : همه ساله بیش از چهار...
DINK

مخفف عبارت DINK

Dual Income, No Kids
خانواده بدون فرزند به زوجی گفته می‌شود...