مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NTT

مخفف عبارت NTT

Nippon Telegraph and Telephone
نیپون تلگراف اند تلفن، که معمولأ...
IR-TCI

مخفف عبارت IR-TCI

Iran - Telecommunication Company of Iran
آشنای اول نام تجاری شرکت ارتباطات ثابت...
FDM

مخفف عبارت FDM

Frequency Division Multiplexing
مالتی پلکس تقسیم فرکانسی. مالتی پلکس در...