مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MRV

مخفف عبارت MRV

Magnetic Resonance Venography
عبارت MRV یک نوع تصویر برداری پزشکی است...
NHMFL

مخفف عبارت NHMFL

National High Magnetic Field Laboratory
آزمایشگاه ملی میدان مغناطیسی بالا یک...
VT

مخفف عبارت VT

Voltage Transformer
ترانسفورماتور ولتاژ وسیله‌ای است که...
DWI

مخفف عبارت DWI

Diffusion Weighted Imaging
تصویرگیری پخش وزنی یا تصویرگیری دیفیوژن...