مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSR

مخفف عبارت PSR

PHP Standard Recommendation
PSR برای استانداردسازی مفاهیم برنامه...
JDL

مخفف عبارت JDL

JHipster Domain Language
زبان برنامه نویسی دامنه برای فریمورک...
ORM

مخفف عبارت ORM

Object-Relational Mapping
یک لایه مترجم بین زبان برنامه نویسی و...