مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SMIC

مخفف عبارت SMIC

Semiconductor Manufacturing International Corporation
شرکت بین‌المللی ساخت نیمه هادی به...
TSMC

مخفف عبارت TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
شرکت صنایع نیمه هادی تایوان یا به...
UN

مخفف عبارت UN

United Nations
سازمان ملل متحد سازمانی بین‌المللی است...