مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RDBMS

Relational Data Base Management System

سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌‌ای
RDBMS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود