مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CBU

Cluster Bomb Unit

بمب خوشه ای، بمبی که توسط هواپیما حمل می شود و مشتمل بر بمب های کوچک تر (بمب های فرعی) است که بر فراز یک منطقه وسیع پخش می شوند.
CBU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود