مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SMIC

مخفف عبارت SMIC

Semiconductor Manufacturing International Corporation
شرکت بین‌المللی ساخت نیمه هادی به...
UJT

مخفف عبارت UJT

UniJunction Transistor
ترانزیستور تک پیوندی یا تک اتصالی (UJT)...
BJT

مخفف عبارت BJT

Bipolar Junction Transistor
ترانزیستورهای دو قطبی پیوندی، این نوع...
SNM

مخفف عبارت SNM

Society of Nuclear Medicine
انجمن پزشکی هسته‌ای آمریکا (تأسیس ۱۹۵۴)...
ANS

مخفف عبارت ANS

American Nuclear Society
انجمن هسته‌ای آمریکا تاسیس ۱۹۵۴، یک...