مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ZAB

مخفف عبارت ZAB

Zukunfts Agentur Brandenburg
دفتر مركزی تحصیلات عالی خارجی (ZAB)...
AML

مخفف عبارت AML

Anti Money Laundering
قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین...
ICCS

مخفف عبارت ICCS

Institute for Cognitie Science Studies
پ‍ژوهشکده علوم شناختی ICCS در سال ۱۳۷۷...
UTMB

مخفف عبارت UTMB

University of Texas Medical Branch
شاخه پزشکی دانشگاه تگزاس (UTMB)‏ از...
IHEA

مخفف عبارت IHEA

Iranian Higher Education Association
انجمن آموزش عالی ایران اهداف به منظور...