مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف INC

Incorporated

عبارت INC که در اکثر برنامه ها و شرکت ها می باشد به معنی ثبت شده است.
INC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود