مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NINDS

National Institute of Neurological Disorders and Stroke

موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی ایالات متحده آمریکا، یکی از اعضای موسسات ملی بهداشت ایالات متحده آمریکا (مشهور به NIH) می‌باشد.
وظیفه این مرکز فدرال رهبری و نظارت بر تحقیقات علوم و فناوری در حیطه سکته و دیگر ناهنجاریهای علوم وابسته به مشکلات عصبی می‌باشد.
دفاتر این موسسه که در سال ۱۹۵۰ تأسیس شد در جنوب ایالت مریلند واقع گردیده است.
NINDS
ارسال نظر

ارسال نظر