مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VVT

مخفف عبارت VVT

Variable Valve Timing
سامانه زمان‌بندی متغیر (VVT) سامانه باز...
KDM

مخفف عبارت KDM

Knowledge Discovery Metmodel
فرامدل کشف دانش یا KDM یک نمایش میانی...
MACD

مخفف عبارت MACD

Moving Average Convergence Divergence
MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد...