مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HRS
مخفف عبارت HRS
Hepatorenal Syndrome
سندرم هپاتورنال (اغلب به اختصار HRS) یک...
MMT
مخفف عبارت MMT
Methadone Maintenance Treatment
درمان سوء مصرف مواد همواره با چالش‌های...
FEMA
مخفف عبارت FEMA
Federal Emergency Management Agency
سازمان مدیریت بحران فدرال که به اختصار...
INSEP
مخفف عبارت INSEP
Institute of Sport, Expertise and Performance
مؤسسه‌ی ملی ورزش، مهارت و عملکرد...