مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SRS

مخفف عبارت SRS

Sex Reassignment Surgery
جراحی تغییر جنسیت که به طور خلاصه اس آر...
LDR

مخفف عبارت LDR

Light Dependent Resistor
مقاومت نوری یا ال‌دی‌آر نوعی مقاومت است...
LIBS

مخفف عبارت LIBS

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروشکست...
PMT

مخفف عبارت PMT

Pre Menstrual Tension
سندرم پیش از قاعدگی (پی‌ام‌اس یا PMS)...