مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

S.R

مخفف عبارت S.R

Sustained Release
قرص‌های پیوسته‌رهش S.R) یا طولانی‌اثر...
SA

مخفف عبارت SA

Syphilitic Aortitis
آئورت سیفلیسی (SA) التهاب آئورت‌های...
PCOS

مخفف عبارت PCOS

Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...
CPCR

مخفف عبارت CPCR

Cardio Pulmonary Cerebral Resuscitation
اقداماتی است كه به منظور برقراری گردش...