مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WGSR

مخفف عبارت WGSR

Water Gas Shift Reaction
واکنش تغییر آب-گاز یا واکنش شیفت آب-گاز...
THE

مخفف عبارت THE

Times Higher Education
تایمز هایر اجوکیشن با مخفف THE مجله‌ای...
CIKA

مخفف عبارت CIKA

Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia
کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا به...
CCI

مخفف عبارت CCI

Commodity Channel Index
اندیکاتور CCI نخستین بار توسط دونالد...
MACD

مخفف عبارت MACD

Moving Average Convergence Divergence
MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد...