مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PPSSPP

مخفف عبارت PPSSPP

PlayStation Portable Simulator Suitable for Playing Portably
شبیه‌ساز پلی‌استیشن همراه مناسب برای...
IGEM

مخفف عبارت IGEM

International Genetically Engineered Machine
رقابت بین‌المللی مربوط به ماشین‌های...
HDBMS

مخفف عبارت HDBMS

Hierarchical DataBase Management System
مجموعه‌ای از برنامه‌های مرتبط برای بار...
DNC

مخفف عبارت DNC

Direct Numeral Control
روش کنترل کامپیوتری وسایل ماشینی خودکار...