مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GIFT

مخفف عبارت GIFT

Gamete IntraFallopian Transfer
در این روش، تخمدان‌ها پس از تحریک توسط...
HALCA

مخفف عبارت HALCA

Highly Advanced Laboratory for Communications and Astronomy
آزمایشگاه فوق پیشرفته ارتباطات و نجوم...
RFI

مخفف عبارت RFI

Radio France Internationale
رادیو بین‌المللی فرانسه یا به‌صورت مخفف...
MSF

مخفف عبارت MSF

Multi-stage Flash Distillation
تقطیر ناگهانی چندمرحله‌ای یا MSF...