مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RCU

Remote Control Unit

واحد RCU بوسيله يك خط انتقال سريال به آشكار كننده وصل مي شود ، اين قابليت بوسيله كنترل از راه دور (ريموت كنترلر) فراهم مي شود كه بتوان سيستم را برنامه ريزي كرد.

اين قسمت همچنين سيگنالهاي صوتي و سيگنالهاي هشداردهنده را توليد مي كند، همچنين بوسله يك نمودار آشكار ساز، سيگنالي متناسب با جسم فلزي در حال حركت توليد مي كند.
RCU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود