مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RTD

مخفف عبارت RTD

Resistance Temperature Detector
RTD به معنای آشکارساز دمای مقاومتی است....
TCI

مخفف عبارت TCI

Target Controlled Infusion
TCI یک استاندارد فرم های ابزار دقیق در...
ISICE

مخفف عبارت ISICE

Iranian Society of Instrument & Control Engineering
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران...
TBM

مخفف عبارت TBM

Tunnel Boring Machine
تونل سازی در جهان امروز یکی از مشاغل...
MRP

مخفف عبارت MRP

Material Requirements Planning
برنامه ریزی مواد مورد نیاز (MRP) روشی...
RUP

مخفف عبارت RUP

Rational Unified Process
در فرهنگ مهندسی نرم‌افزار، فرآیند...
PID

مخفف عبارت PID

Proportional Integral Derivative
الگوریتم پی‌آی‌دی از رایج‌ترین...