مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PNU

Payame Nour Univesity

دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه‌های ایران است که در سال ۱۳۶۷ تأسیس شد.شیوه آموزشی این دانشگاه، آموزش باز و از راه دور است. مقامات این دانشگاه از سال ۱۳۸۶، علاوه بر زبان فارسی، زبان عربی را نیز به عنوان زبان دوم و رسمی در نظام آموزشی این دانشگاه وارد کرده‌اند.
PNU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود