مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DGSE

مخفف عبارت DGSE

Direction Générale de la Sécurité Extérieure‎
اداره کل امنیت خارجی (DGSE)، سازمان...
EMH

مخفف عبارت EMH

Efficient Market Hypothesis
یک نظریه اقتصادی که بازارهای مالی را...
CDU

مخفف عبارت CDU

Christlich Demokratische Union Deutschlands
اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان (CDU)...
OFAC

مخفف عبارت OFAC

The Office of Foreign Assets Control
دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی یا دفتر...