مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DWF

Design Web Format

DWF نوعی فرمت برای کارهای طراحی می باشد که خروجی نرم افزار AutoCAD است.
DWF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود