مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

I2P

مخفف عبارت I2P

Invisible Internet Project
نسخه کنونی پروژه اینترنت مخفی یا به...
JVM

مخفف عبارت JVM

Java Virtual Machine
JVM اجازه می دهد تا هر برنامه نوشته شده...
IDLE

مخفف عبارت IDLE

Integrated DeveLopment Environment
آی‌دی‌ال‌ای یک ویرایشگر کد (IDE) برای...