مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JVM

مخفف عبارت JVM

Java Virtual Machine
JVM اجازه می دهد تا هر برنامه نوشته شده...
IDLE

مخفف عبارت IDLE

Integrated DeveLopment Environment
آی‌دی‌ال‌ای یک ویرایشگر کد (IDE) برای...