مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

QANTAS

مخفف عبارت QANTAS

Queensland And Northern Territory Aerial Services
کانتاس (Qantas) (یا کوآنتاس) شرکت...