مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FGM

مخفف عبارت FGM

Female Genital Mutilation
از اواخر دهه هفتاد میلادی لغت FGM)‎)...
UNODC

مخفف عبارت UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime
دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد...
UNIDO

مخفف عبارت UNIDO

The United Nations Industrial Development Organization
سازمان توسعهٔ صنعتی سازمان ملل متحد در...
IBRD

مخفف عبارت IBRD

International Bank for Reconstruction and Development
بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه جزئی از...