مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SC

مخفف عبارت SC

Solid Contain
سالید کانتن. به معنای مواد حلال یا ذرات...
FGM

مخفف عبارت FGM

Female Genital Mutilation
از اواخر دهه هفتاد میلادی لغت FGM)‎)...
MRSA

مخفف عبارت MRSA

Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus
استافیلوکوک اورئوس (طلایی) مقاوم به متی...