مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LPIC
مخفف عبارت LPIC
Linux Professional Institute Certification
LPIC در حال حاضر یکی از معتبرترین مدرک...
GMT
مخفف عبارت GMT
Greenwich Mean Time
ساعت گرینویچ عبارتی است که به زمان در...