مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LBS

مخفف عبارت LBS

London Business School
مدرسه بازرگانی لندن یکی از کالج‌های...
EPC

مخفف عبارت EPC

Engineering Procurement Construction
پروژه EPC که در واقع مخفف کلمات...
NOS

مخفف عبارت NOS

Network Operating System
سیستم‌عامل شبکه سیستم‌عاملی است که ویژه...
MIS

مخفف عبارت MIS

Management Information System
سیستم اطلاعات مدیریت گونه‌ای از...
MIB

مخفف عبارت MIB

Management Iinformation Base
بنیان اطلاعاتی مدیریتی که به صورت مخفف...