مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SCAM

مخفف عبارت SCAM

Séquentiel Couleur à Mémoire
سکام، (به فرانسوی به معنای رنگ متوالی...
MIP

مخفف عبارت MIP

Maximum Intensity Projection
افکنش شدت بیشینه یا به اختصار MIP، در...
ASCII

مخفف عبارت ASCII

American Standard Code for Information Interchange
اَسکی یک ترتیب کاراکتری (Character...
USB

مخفف عبارت USB

Universal Serial Bus
یواس‌بی در حوزه فناوری اطلاعات به یک...