مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ETC

مخفف عبارت ETC

Electronic Traction Control
کنترل کشش الکترونیک خودرو (که در سرعت...
ETC

مخفف عبارت ETC

Electron Transport Chain
زنجیره انتقال الکترون مجموعه‌ای است از...