مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SAA

مخفف عبارت SAA

Steroidal Antiandrogen AR
آنتی‌آندروژن استروئیدی به صورت مخفف...
بوم

مخفف عبارت بوم

برنامه ویژه مدرسه
بوم مخفف برنامه ویژه مدرسه هست. به این...