مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

T3

مخفف عبارت T3

Triiodothyronine
تری‌یدوتیرونین یا T۳ با فرمول شیمیایی...
ع.س

مخفف عبارت ع.س

عقیدتی سیاسی
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا نیز مانند سایر...
MSC

مخفف عبارت MSC

Mobarakeh Steel company
شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بزرگ‌ترین...
PFS

مخفف عبارت PFS

Pre Feasibility Study
ارزیابی اولیه یا پیش ارزیابی برای انجام...
AFLT

مخفف عبارت AFLT

Advanced Forward Link Trilateration
نوعی از تکنولوژی محل گوشی بر مبنای...