مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KLM

مخفف عبارت KLM

Koniklijke Luchtvaart Maatschapij
کا ال ام (KLM) بخشی از شرکت هواپیمایی...
VIRUS

مخفف عبارت VIRUS

Vital Information Resources Under Seize
ویروس رایانه‌ای (به انگلیسی: Computer...
CDU

مخفف عبارت CDU

Christlich Demokratische Union Deutschlands
اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان (CDU)...
FNA

مخفف عبارت FNA

Flora of North America North of Mexico
گیاهان آمریکای شمالی (معمولاً به صورت...