مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GRB

Gamma Ray Burst

انفجار پرتو گاما یا فوران پرتو گاما یا GRB به فوران ناگهانی و شدید پرتو گاما در اعماق کیهان گفته می‌شود. این پدیده ده‌ها سال به عنوان یکی از پدیده‌های مرموز اخترشناسی شناخته می‌شد. امروزه معلوم شده‌است که برخی از این انفجارها مربوط به ابرنواختر‌ها، و برخی دیگر مربوط به مگنتار‌ها هستند.
GRB
ارسال نظر

نظرات کاربران

سید محمد در 11 تیر 1401 گفته:
در قرآن کریم ، آیه 10 سوره مبارکه صافات ، شِهابٌ ثاقِبٌ = GRB

ارسال نظر