مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TPE
مخفف عبارت TPE
ThermoPlastic Elastomer
ترموپلاستیک الاستومر (TPE) در واقع با...
VD
مخفف عبارت VD
Venereal Disease
بیماری‌های آمیزشی یا عفونتهای منتقله...
سپکا
مخفف عبارت سپکا
سگ‌های پلیس کار ازموده
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا واحد سپکا...
SC
مخفف عبارت SC
Solid Contain
سالید کانتن. به معنای مواد حلال یا ذرات...
FRAM
مخفف عبارت FRAM
Ferroelectric Random-Access Memory
اف‌رم FRAM نوع خاصی از حافظه های دایمی...
SRA
مخفف عبارت SRA
Serotonin Releasing Agent
آزادکننده سرتونین (با نماد اختصاری SRA)...
RTG
مخفف عبارت RTG
Radar Tank Gaging
جز سیستم های ابزاردقیق بوده ودرپتروشیمی...
NACE
مخفف عبارت NACE
National Association of Corrosion Engineer
انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (NACE...
CNPA
مخفف عبارت CNPA
Counter Narcotice Police of Afghanistan
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان...
MAF
مخفف عبارت MAF
Michoud Assembly Facility
مرکز اسمبلی میچود یکی از مراکز تولیدی...
PCP
مخفف عبارت PCP
Phency Clidine Piperidine
فن‌سیکلیدین (PCP) جز موادهای توهم‌زا به...
FCC
مخفف عبارت FCC
Fluid catalytic cracking
کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر، یکی از...