مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TPE

مخفف عبارت TPE

ThermoPlastic Elastomer
ترموپلاستیک الاستومر (TPE) در واقع با...
VD

مخفف عبارت VD

Venereal Disease
بیماری‌های آمیزشی یا عفونتهای منتقله...