مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مپتا

مخفف عبارت مپتا

موسسه پژوهشی تدبیر اندیشان
موسسه پژوهشی تدبیراندیشان علم ایران...
ICMP

مخفف عبارت ICMP

Internet Control Message Protocol
پروتکل کنترل پیام‌های اینترنتی...