مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف نسیم

نشاط، سلامتی، یادها، مسابقه

نسیم نام یک شبکه تلویزیونی است که حرف ن = نشاط . حرف س سلامتی . حرف ی = یادها . حرف م = مسابقه
نسیم
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود