مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DOI

مخفف عبارت DOI

Department of the Interior
وزارت کشور ایالات متحده آمریکا (United...
DOT

مخفف عبارت DOT

Department Of Transportation
وزارت ترابری ایالات متحده آمریکا...
HHS

مخفف عبارت HHS

Health and Human Services
وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات...
AZA

مخفف عبارت AZA

Association of Zoos Aquariums
اتحادیه باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌ها...
ICTR

مخفف عبارت ICTR

International Criminal Tribunal for Rwanda
دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا...
RWB

مخفف عبارت RWB

Reporters Without Borders
گزارشگران بدون مرز یک سازمان غیرانتفاعی...
HUD

مخفف عبارت HUD

United States Department of Housing and Urban Development
وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده...