مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LBC

مخفف عبارت LBC

Living Building Challenge
ساختمان‌های کم کربن (LCB) ساختمان‌هایی...
PPTS

مخفف عبارت PPTS

Perspektivnaya Pilotiruemaya Transportnaya Sistema
پی‌پی‌تی‌اس یا سامانه ترابری خلبان‌دار...