لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 17:25
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مشاهده مخفف ها بر اساس حرف اول آن ها