مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

نماد

مخفف عبارت نماد

نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان
کلمه نماد، عنوان مختصر از طرحی با نام...
LEED

مخفف عبارت LEED

Leadership in Energy and Environmental Design
استاندارد پیشرو در طراحی محیطی و انرژی...
MERCI

مخفف عبارت MERCI

Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemia
بازیاب ام‌ای‌آرسی‌آی یا رتریور...
BLAST

مخفف عبارت BLAST

Basic Local Alignment Search Tool
بلاست نام یک نرم‌افزار کاربردی در علوم...
CATIA

مخفف عبارت CATIA

Computer Aided Three Dimensional Interactive Application
کتیا مخفف یک نرم‌افزار طراحی به کمک...