مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MERCI

مخفف عبارت MERCI

Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemia
بازیاب ام‌ای‌آرسی‌آی یا رتریور...
BLAST

مخفف عبارت BLAST

Basic Local Alignment Search Tool
بلاست نام یک نرم‌افزار کاربردی در علوم...
CATIA

مخفف عبارت CATIA

Computer Aided Three Dimensional Interactive Application
کتیا مخفف یک نرم‌افزار طراحی به کمک...
KDM

مخفف عبارت KDM

Knowledge Discovery Metmodel
فرامدل کشف دانش یا KDM یک نمایش میانی...
MACD

مخفف عبارت MACD

Moving Average Convergence Divergence
MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد...