مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VIAF

Virtual International Authority File

برگه‌دان مستند مجازی بین‌المللی و به اختصار ویاف (VIAF) نام پروژه مشترکی میان چندین کتابخانه ملی است تا برگه‌دان مستندی از داده‌های کتابداری ایجاد کنند. ویاف از سوی مرکز کتابخانه رایانه‌ای پیوسته (اوسی‌ال‌سی، OCLC) مدیریت می‌شود.

پروژه ویاف به ابتکار کتابخانه ملی آلمان و کتابخانه کنگره ایالات متحده راه‌اندازی شد.
VIAF
ارسال نظر

ارسال نظر